Ctrl+Shift+preslednica: izberite obseg podatkov

Bližnjica Ctrl+Shift+Preslednica je, da izberete trenutni obseg podatkov. Pritisnite drugič, da izberete celoten delovni list.

1. korak: Kliknite katero koli celico na delovnem listu (C2);

2. korak: Pritisnite in držite Ctrl in Shift tipke, nato pritisnite Preslednica s tipkovnice;3. korak: Pritisnite ' Ctrl + Shift + preslednica ' ponovno s tipkovnice, da izberete celoten delovni list.

Preverite Več Excelovih bližnjic